Home » Zestawienia Prac °// Propozycje Kolekcjonerskie

Zestawienia Prac °// Propozycje Kolekcjonerskie


°°° ON // ONA °°°

Seria, a właściwie te dwa „esencjalne” obrazy, przedstawiają dualizm płci. Jakkolwiek dzielą je lata… takkolwiek… razem stanowią Komplet.

Oryginały są własnością artysty lecz istnieje możliwość

zamówienia wersji Digigraphie.

ORYGINAŁY

ON // ONA (1) ⌖ ON | ON // ONA (2) ⌖ ONA


°°° Ryby °°°

Seria „rybna”… może trochę echa (ery) nurkowania…?… lecz trochę też… bezpośrednio chodziło o wigilię… i (nie) zabijanie przysłowiowego karpia…

w (zaprzeszłym) duchu i czasie Dziadka… (dzieciństwa) Krwawa Jadka

ORYGINAŁY

Ryby (1) ⌖ Bliskość Odnaleziona | Ryby (3) ⌖ Uwięziony w Samotności°°° à Deux °°°

Duality à Deux

ORYGINAŁY

Duality (3.1) ⌖ Dla Mamy | Duality (3.2) ⌖ Dla Dziecka


°°° (pre) Duality °°°

Wczesne Prototypy zestawień à Deux.

ORYGINAŁY

(pre) Duality (1.1) ⌖ Pusty Wieczór | (pre) Duality (1.2) ⌖ Elektryczne Wizje


°°° Nature Morte °°°

Wczesne Prototypy zestawień à Deux.

ORYGINAŁY

Nature Morte ⌖ Martwa Natura (12) | Nature Morte ⌖ Martwa Natura (11)