Home

Weronika Kami °)( veriKami )(° Visual Arts

Czy może być Trochę Więcej…?…

z materiałów powierzonych // aczkolwiek nieoczywistych

zrobię Ci teraz sosik // kochanie // jeśli tylko zechcesz

prawdopodobnie przepyszny

Weronika Kami @ Wiersze z Wystawy


Wybrane Serie Prac


Wystawy i Kolekcje

Na przełomie 2021/2022 roku, po długim czasie nieobecności i milczenia, odbyła się w Podziemiach Kamedulskich w Warszawie retrospektywna wystawa prac zatytuowana Czy może być Trochę Więcej…?… na której, oprócz obrazów, zaprezentowane zostały po raz pierwszy (publicznie) nieopublikowane dotychczas wiersze, które stanowią integralną część poszukiwania sposobu możliwej wypowiedzi i drogi artystycznej (…) i mogą (choć nie muszą… jako dzieła autonomiczne) stanowić pewien interpretacyjny klucz (czy też kontekst, tło) dla prezentowanych prac plastycznych…

zobacz więcej