Home » Prawa Autorskie

Prawa Autorskie

Wszelkie utwory: wyrażone słowem, znakami graficznymi, plastyczne, fotograficzne i audiowizualne, zamieszczone na tej stronie, podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Żaden utwór nie może być powielany, przechowywany, przetwarzany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. 

Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części, bez pisemnej zgody Właściciela, w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, stanowi naruszenie prawa. 

Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.